info   

Kniha Setkání se Zrzavým vychází v prvních listopadových dnech roku 2020 ke sto třicátému výročí narození malíře Jana Zrzavého. Čím může potěšit čtenáře?

Dárkovým provedením v krabičce. smiley

Příjemnou velikostí písma na velmi kvalitním papíře.

Originálním grafickým designem.

A hlavně možností mnohavrstevnatého bádání a pátrání ve stopách Jana Zrzavého, které se otiskly na Vodňansku – v ulicích a domech, v okolní krajině a srdcích některých obyvatel.

Letmá zastavení i dlouhodobá přátelství s geniálním umělcem a neobvyklým člověkem zažívali Vodňanští v letech 1942 až 1958.

Prostřednictvím vyprávění pamětníků poznáváme je samé a také atmosféru města ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století. Zároveň je nám dovoleno nahlédnout do skrytějších vrstev umělcovy osobnosti.

Příběhy jsou dokresleny reprodukcemi obrazů, dopisy, pohlednicemi, náčrty, fotografiemi. Z větší části dosud nepublikovanými.

Možná se i pousmějete tomu, jak mistra vidí současná nejmladší generace.

Autorka záměrně množství informací neinterpretuje. Ponechává čtenáři svobodu, aby se na umělce a jeho tvorbu díval jen svýma očima a na základě obohacené zkušenosti si vytvořil vlastní jedinečný názor.

Autorka knihy
Martina Havlínová

Grafický design
Jaromír Hárovník
www.verypopularform.cz

Ilustrace/koláže
Kateřina Zochová

Autoři fotografií
Karel Burda, Michaela Ditrych Lenc, Kamila
Havlínová, Valerie Říhová, Jan Zrzavý, úprava
dobových negativů Lukáš Ptáček

Jazyková korektura
Dagmar Šmídová

Poděkování
Všem, kteří se podělili o své vzpomínky na
Jana Zrzavého, poskytli materiál ze
soukromých archivů. Přátelům z kurzu
tvůrčího psaní Do slova a do písmene za
průběžnou zpětnou vazbu. Národní galerii v
Praze, Městskému muzeu a galerii ve Vodňanech
za poskytnutí podkladů k reprodukovaným
dílům a za souhlas s jejich publikováním.

Pavlu Dvořákovi, Václavovi Chalupskému
a Městu Vodňany za finanční podporu.

Vytiskla
tiskárna Daniel
www.tiskarnadaniel.cz

 

Martina Havlínová je pedagog a arteterapeut. S dětmi v mateřské škole se věnuje artefiletice. Studium oboru Psychologie – Arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zakončila prací na téma Život a dílo malíře Jana Zrzavého. Zdrojem informací bylo i pořizování nahrávek výpovědí pamětníků J. Zrzavého (vedoucí práce prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc., konzultace PaedDr. Milan Kyzour). Je autorkou projektu Návrat malíře Jana Zrzavého do Vodňan a v roce 2013 organizátorkou a kurátorkou stejnojmenné výstavy v Alšově síni Městské galerie ve Vodňanech. Absolvovala kurz tvůrčího psaní Do slova a do písmene u J. N. Piskače.

   Prodejní místa   

Komorní galerie U Schelů
Panská 174/7, 37001 České Budějovice

MataHari boutique
Kanovnická 18, 37001 České Budějovice
Latrán 76, 38101 Český Krumlov

Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
37341 Hluboká nad Vltavou 144

Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům
U Černé věže 22, 37001 České Budějovice

Infocentrum Galerie Kaplanka Protivín
Masarykovo náměstí 37, 38911 Protivín

Městské muzeum a galerie Vodňany
Náměstí Svobody 18, 38901 Vodňany

Informační centrum Vodňany
náměstí Svobody 18, 38901 Vodňany

Městská knihovna Vodňany
Bavorovská 38, 38901 Vodňany

Kavárna a čajovna U Lípy
Písecká 36, 38901 Vodňany

Vršovické knihkupectví
Vršovice 262/57, 10100 Praha

 ArtMap knihkupectví
Vojtěšská 18, 11000 Praha 1

Muzeum Kampa
U Sovových mlýnů 2, Praha 1

Ateliér Trychtýř
Panská 8, České Budějovice

Knihkupectví Petrkov
Havlíčkovo náměstí 180, 58001 Havlíčkův Brod

Knihkupectví Elim Písek
Velké náměstí 8, 39701 Písek

Kavka  BOOK, knižní a výtvarná kultura
Krocínova 5, 11000 Praha 1

Knihkupectví VOLVOX GLOBATOR
Štítného 16, 13000 Praha 3

Sladovna Písek
Velké náměstí 113/1, 39701 Písek

Kavárna Magnet
MěKS, Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany

Knihy bukAbuk
U Sv. Markéty 78, 386 01 Strakonice

Galerie Neumannka
Neumannova 161, 38301 Prachatice

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51, 28401 Kutná Hora

Knihkupectví Láry-fáry
Náměstí Svobody 1, 38901 Vodňany

Ke 130. výročí narození
malíře Jana Zrzavého
vychází kniha
Setkání se Zrzavým

V 56. ročníku soutěže NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU, kterou pořádají Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví, získala kniha Setkání se Zrzavým zvláštní cenu za vynikající polygrafické zpracování - neobvyklou kombinaci použitých technologických postupů. Slavnostní vyhlášení výsledků spolu s představením oceněných publikací proběhlo 8. září 2021 v Centru architektury a městského plánování v Praze.

10. 6. 2022 v rámci 24. ročníku akce Zeyerovy Vodňany, pořádané Knihovnou Gelasta Vodňanského a Městem Vodňany, obdržela kniha Setkání se Zrzavým ocenění ZEYERŮV TROJLÍSTEK.

Objednat knihu
Objednat knihu820 Kč
Počet ks
Celkem 


test
Zbývá 215 ks
info@setkanisezrzavym.cz
ocenění knihy
1